miércoles, 10 de diciembre de 2014

Taller R-CREO

Recreo es un espacio de libre expresión artística donde desarrollar un proceso creativo con la plástica y consolidar un primer proceso de transformación creativa con la interrelación de conceptos plástica, expresión corporal e instalación.
                                                                 


Para ello trabajaremos desde:

pintura creativa que es una técnica que facilita la expresión de la persona en su desarrollo artístico. Ayudando , mediante distintas técnicas artísticas (collage, barro, telas...)
danza creativa (improvisación como creación),la improvisación es el arte de la creación instantánea. Existe en el aquí y ahora. Ampliando la atención, la consciencia y la presencia, decidimos, nos comunicamos, interactuamos, construimos un diálogo de movimiento.


Objetivos

Formación vivencial con reflexión personal.
Situarte creativamente con la propia obra.
Explorar la plástica y la danza, descubriendo técnicas y cualidades.
Este taller es un espacio de libre expresión artística, de respeto y acompañamiento de manera individual y grupal en las dificultades creativas.

Va dirigido a personas que deseen adentrarse en el mundo de la plástica y la danza como forma de expresión y lugar de experimentación.

jueves, 25 de septiembre de 2014

Formació artteràpia 2014-2015 Les arts del cos com a camí de transformacióArteràpia
Formació en Arteràpia amb la possibilitat d’especialitzar-se en una tècnica.
De novembre de 2014 a maig de 2015:
 • 11 dissabtes quinzenals, més 2 caps de setmana i 1 dissabte de tancament (calendari detallat a sota)
 • Tutories individuals i supervisió (5 hores)
 • Treball personal 20 hores

PRESENTACIÓ
La Formació en Arteràpia s’adreça a totes les persones interessades en aquesta metodologia tant personalment com per a la seva aplicació en l’àmbit professional: educació, salut, art i/o intervenció social. 
La proposta aprofundeix especialment en el potencial terapèutic del procés creatiu i de les disciplines artístiques en si mateixes. Es tracta tant de comprendre l’enfocament metodològic de l’Arteràpia com de descobrir i aprofundir en les tècniques artístiques en la seva dimensió creativa.
Coordinació: Núria Banal.
Professorat: Núria BanalÒscar GalindoMario Robles, Maria Amparo Navarro, Joel Álvarez.

PROGRAMACIÓ: Calendari i continguts
El programa proposa un recorregut a través de diferents disciplines de les Arts del Cos, per tal que l’alumne pugui explorar les possibilitats de cadascuna d’elles, així com viure les connexions que es poden dur a terme en un procés de transformació creativa. El dos caps de setmana conclouen dos processos: un centrat en la dansa, i l’altre, en el teatre. Amb una instal·lació coreogràfica el primer, i un espectacle d’orientació teatral el segon.
15 novembre. Introducció a l’Arteràpia: Marc teòric, simbòlic i regles. 
29 novembre. Expressió i Dansa Creativa. Presència.
13 desembre. Plàstica-teràpia. El rastre del cos.
10 de gener. Dansa creativa i Escriptura creativa.
24 gener. Dansa Creativa: dinàmiques de reflexió.
7 de febrer. Dansa Creativa: anàlisi de casos.
21 i 22 de febrer. Interrelació de llenguatges. Dansa-plàstica.
7 de març. Arteràpia. El concepte de personatge. Teatre teràpia.
21 de març.Teatre-teràpia. Els personatges del jo (I).
11 d’abril. Teatre social aplicat a l’Arteràpia. Els personatges del jo (II).
25 d’abril. Teatre teràpia i escriptura creativa. Els guions.
9 de maig. Teatre teràpia i plàstica teràpia. 
23 i 24 de maig. Integració paisatges i personatges.
6 de juny. Tancament: elaboració del procés i marc teòric.
Horaris: els dissabtes quinzenals, de 10 a 15 h. El caps de setmana: 7 h dissabte i 4 h diumenge. El dissabte de tancament, de 10 a 14 h, i de 15:30 a 18:30 h.

OBJECTIUS
 • Comprendre el marc teòric i metodològic de l’Arteràpia
 • Explorar la dansa com a mitjà terapèutic, tot descobrint nous simbolismes i qualitats de moviment en la presència dansada
 • Explorar la plàstica-teràpia a través de la transformació creativa dels rastres del cos
 • Descobrir l’escriptura creativa com a eina d’elaboració creativa
 • Desenvolupar un procés creatiu amb la dansa, tot descobrint personatges
 • Consolidar un primer procés de transformació creativa amb la interrelació del concepte plàstic d’instal·lació i la dansa
 • Aprofundir en el concepte de personatge de l’Arteràpia
 • Utilitzar eines del teatre social per descobrir rols i personatges nous
 • Utilitzar l’escriptura creativa per crear un guió
 • Explorar el teatre com a mitjà de transformació terapèutica
 • Interrelacionar teatre i plàstica
 • Consolidar un segon procés de transformació creativa amb la interrelació d’espai escènic i personatges teatrals

MÉS INFORMACIÓ:


MÉS INFORMACIÓ:
Centre de Formació i Creació Artística Marabal
Telèfon: 93 442 19 82
 c/ Bòbila 7-9, Poble-sec. Barcelona
http://www.marabal.org